Privacystatement

Conform de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Stichting Westerkerk Leeuwarden de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld.
In dit privacystatement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website, ons ticket reserveringssysteem en onze nieuwsbrief. Dit statement kan worden aangepast naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Soort gegevens
Stichting Westerkerk Leeuwarden verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn.

Doelen voor de verwerking
Stichting Westerkerk Leeuwarden gebruikt uw persoons- of adresgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft ingevuld, zoals kaartverkoopinformatie, nieuwsbrief. En dus niet om individuele bezoekers te identificeren.
Daarnaast registreert Stichting Westerkerk Leeuwarden gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Stichting Westerkerk Leeuwarden de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Matomo Analytics.
De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Inschrijving voor nieuwsbrief
Stichting Westerkerk Leeuwarden biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geeft u toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier kan Stichting Westerkerk Leeuwarden u op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. Stichting Westerkerk Leeuwarden biedt te allen tijde de mogelijkheid om u af te melden. De nieuwsbrieven worden door Stichting Westerkerk Leeuwarden verzonden via het online programma Mailchimp.

Beeld- en geluidsopname in De Westerkerk
Stichting Westerkerk Leeuwarden of een mediapartner kan beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken tijdens openingstijden, activiteiten en/of programma. Deze opnamen kan Stichting Westerkerk Leeuwarden gebruiken op de website of ter promotie van het evenement via social media netwerken, zoals Facebook, Instagram, Twitter of Vimeo. Daarnaast kunnen de opnamen gebruikt worden op de mediakanalen van de mediapartner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven. Neem contact op met Stichting Westerkerk Leeuwarden indien u een online gepubliceerde foto wilt laten verwijderen.

Statistieken
Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. iWink heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag wordt 14 maanden behouden.

U heeft het recht:

  • op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in veel* gevallen laten corrigeren of verwijderen.
  • uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken (zoals het sturen van een nieuwsbrief)
  • via info@westerkerkleeuwarden.nl een klacht in te dienen

* wij zijn genoodzaakt bepaalde gegevens van u te bewaren. Bijvoorbeeld contactgegevens van onze actieve klanten voor bijvoorbeeld urgente servicemeldingen (spoedonderhoud of kwetsbaarheden bijvoorbeeld). Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij ook genoodzaakt om back-ups te maken. Wij controleren deze op juistheid. Het is daarom niet mogelijk om uw gegevens achteraf uit back-ups te laten verwijderen omdat deze dan niet meer juist zijn.